มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมวางพวงหรีด พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ส. ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ต. วีรยุทธ ยาแก้ว
ณ วัดโชติรส อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

S__5341284

S__5341285

S__5341286