มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐ บาท สมาชิก ช.พ.ค.ราย นายประเสริฐ ทองชุม
ณ วัดหงษาราม อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

S__5521502 S__5521503