มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิก ช.พ.ค.ราย นายกนกรดา ตันจรารักษ์ เลขประจำตัว ๑๑๔๒๒๖๔
สังกัด สพป.ปน.๑ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยเหตุปอดติดเชื้อ
ณ สำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี

S__5931055

S__5931057

S__5931058