มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่สมาชิก ช.พ.ค.ราย นางวิจิตร โสภาพงศ์
เลขประจำตัว ๐๐๐๗๑๐๔ สังกัด สพป.ปน.๑ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยเหตุสมองฝ่อวัยชรา
ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี

S__6103116

S__6103115