มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางนรา วิภาวีวงศ์ ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายชรินทร์ วิภาวีวงศ์ เลขประจำตัว ๐๗๑๙๙๙ ถึงแก่กรรมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

IMG_5309

IMG_5311

IMG_5314