มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่  นายมะนาเซะ มามุ ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ค. ราย นางนูรุลซอเฟีย เจ๊ะเต๊ะ  เลขประจำตัว ๑๑๙๔๕๒๙
ถึงแก่กรรมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยสาเหตุ มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี

IMG_5803

IMG_5806