มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานีและประธานสมาพันธ์ครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้มาวางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับทายาทคุณครูสุณิสา บุญเย็น ครู กศน.อำเภอมายอ
พร้อมทั้งประสานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาของศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ สกสค.
โดยการอนุมัติของท่านเลขาธิการ สกสค. ดร.พิษณุ ตุลสุข พร้อมด้วยกรรมการสมาพันธ์ครู กรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ณ วัดมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีกำหนดฌาปนกิจศพวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

IMG_5986

S__8355999

S__8356000

 

S__8356006

IMG_6003

S__8356004