มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่  นางสายสุดา เจ๊ะแล ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายแวดาโว๊ะ สาแม เลขประจำตัว ๓๖๖๐๙๕  ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

IMG_6088

IMG_6089