มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางพวงหรีดและ
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่  นางถนอมจิต สมใจ ทายาท
สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายอนันต์ สมใจ เลขประจำตัว  ๑๒๘๑๖๗ ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ  ไตติดเชื้อ
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ วัดประจันตคาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่   ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

S__8781881

S__8781885

S__8781889

S__8781892