มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางพวงหรีดและ
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางชริณา ศรีพระจันทร์  ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางเตือนใจ ศรีพระจันทร์ เลขประจำตัว ๐๖๔๖๗๓๐ ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ มะเร็งเต้านม
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ วัดมะกรูด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

IMG_6384

IMG_6386

IMG_6389