มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายศักดิ์ระพี ศรีธรรมกุล ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางเสริม ศรีธรรมกุล เลขประจำตัว  ๐๓๒๕๘๙๗ ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ปอดอักเสบ
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เมื่อ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

S__9584657

S__9584659