มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางมารศรี อำมาตย์ ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ส.
ราย นายอดุลย์ อำมาตย์ เลขประจำตัว  ๑๑๘๕๘๔
ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ความดับโลหิตสูงร่วมกับเส้นเลือดสมองตีบ
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_6550