มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ราย นายสาเหาะ มูเล็ง เลขประจำตัว ๖๙๖๐๑๖
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ตำบลลูโบ๊ะยือไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ช่วยราชการหัวหน้าฝ่ายกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้กับทายาทของสมาชิก
คือ นางสาวนูรีฮัน มูเล็ง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้พูดคุย แสดงความเสียใจกับครอบครัว
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ กรณีนายสาเหาะ มูเล็ง ถูกยิงเสียชีวิต และพูดคุย
สอบถามเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ผอ.สาเหาะ มูเล็ง มา ณ ที่นี้ด้วย

IMG_7246

IMG_7248

S__11428171