มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่นายสุริยา มามะ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางบุญชู มามะ เลขประจำตัว ๒๐๓๘๔๘
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุ โรคเบาหวาน
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_8918

IMG_8919