มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.
ราย นายแวอุเซ็ง ดูมิแด เลขประจำตัว  ๓๔๗๗๙๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

IMG_9078

IMG_9076