มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ราย นางนิลรัตน์ หน่อทองแดง เลขประจำตัว ๐๘๕๙๒๙
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ วัดสุทธิกาวาส ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

IMG_9689

IMG_9692

IMG_9696

IMG_9697