มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ
และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราย นายเพียร มีสุข สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว ๑๐๐๘๙
ณ มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศล(ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

IMG_0247

IMG_0255

IMG_0259

IMG_0264