มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นายประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว  ๒๗๕๙๔๑
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__2416836

 

S__2416837