มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นายรณชัย ยอดเต็ม
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๖๒๕๒๕๗
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__5644411

E123F5AF-BD8D-43FB-B132-45B073886482