มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ได้วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  ราย นายครื้น  อินทกาศ  เลขประจำตัว ๓๖๕๐๓๕  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยเหตุภาวะพร่องออกซิเจน จากเสมหะอุดตันในปอด  แก่ นางวรรณดี  อินทกาศ  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ณ สมาคมไทย-จีน นาประดู่   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

IMG_2050[1]

 

IMG_2048[1]

IMG_2053[1]