มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายจันทร์ สุทธิพันธ์ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๐๐๒๗๗๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__12927269

S__12927271

S__12927428