มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วยคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางอุษณีย์ สุวัตถี ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย ร.ต.ต.เสรี สุวัตถี เลขประจำตัว ๐๘๕๖๑๓ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุ  ปอดติดเชื้อ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15229333

S__15229324