มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วยคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางดวงใจ กาฮา ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายรอยาลี กาฮา สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ ๐๕๔๐๔๑๓ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยเหตุ ติดเชื้อรุนแรงระบบหัวใจล้มเหลว ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15229239

S__15229238