มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ราย นางกอบกุล บุระซัน เลขประจำตัว ช.พ.ส. ๐๗๒๙๗๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แก่ นายอนุชิต บุระซัน บุตรชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15450159

S__15450158

S__15450157