มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย
นายเคลื่อน แก้วมณี  เลขที่สมาชิก ๑๑๘๔๖๗
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


IMG_4538
IMG_4539