มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางสาวสมจิตต์  วรคามิน  เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ ๐๐๐๕๑๙ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสาวสมพิศม์  วรคามิน ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค. ณ วัดนพวงศาราม  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

45941390_2245007515729303_7246992537238372352_n

45928629_510368766148033_7320517000046837760_n