มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ราย นายสมศักดิ์ เพ็งจันทร์ เลขประจำตัว 150419 จำนวน 100,000 บาท แก่    นางประเทือง เพ็งจันทร์ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

47286826_319295292135296_6154539658148577280_n

46647894_621952954874641_6595416483419914240_n