มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และเงินศาสนพิธี ราย นายสวาท คงเสาร์

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายสวาท คงเสาร์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 141053 แก่ นางสุนิสา คงเสาร์ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักสงฆ์เตราะปลิง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

58461042_295426424727231_3746645893814681600_n

 

58377493_1500960116706982_1214292086140960768_n