มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายบุญสม  ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ราย นายดำรง  เจะอุบง สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 118488 จำนวนเงิน 100,000 บาท แก่ นางรอปีอ๊ะ เจะอุบง คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

52400376_243297463275346_201324672149618688_n

52608898_255131008735590_6992947064220942336_n