มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางนวลหง โชคศิริโภคา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ นางสาวลัษมณ ไชยนุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายแก้ว  ศรีซ้าย เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 0064844 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางฉลวย ศรีซ้าย คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดนิโรจสังฆาราม ตำบล    สะเตง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

76968004_558830184686270_3154763365650268160_n

77259988_1036837986669985_6884332271927558144_n