มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.50 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายอุดม รัตนประพันธ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 0122212 จำนวน 200,000 บาท แก่ ว่าที่ ร.ต.พงศธร รัตนประพันธ์ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

80637489_2197490413683798_8770035876529963008_n

79533554_752096601956793_4099412607469879296_n