มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 11.40 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายมาโนช เกียรติศักดิ์โสภณ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 155264 จำนวน 200,000.00 บาท แก่ นางประไพ เกียรติศักดิ์โสภณ คุ่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สมาคมไทย-จีน นาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

86701403_1107302896275122_6917288329083879424_n

85146057_2557063421282546_7972093423232483328_n