มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.20 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายลาทิพย์ มิง เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 147745 จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

86695002_2890241144331103_862211381842149376_n