มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายไชยศาสตร์ สาเมาะ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 1074218 จำนวน 200,000 บาท แก่ นายอิริฟาน สาเมาะ บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

89024665_618876972269823_3939469571555065856_n

89094702_210630403635413_4605642827643224064_n