มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมวางหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายจรูญ  ยอดนุ้ย เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 0428653 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางวรรณา ยอดนุ้ย คู่สมรสทีชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดสุนทรวารี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

89083692_614094092747287_5751387682416623616_n

89045856_191332792195992_2221816178840436736_n

89103014_194322668574502_4651978674294226944_n