มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายพิณ จันทรัตน์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 0080310 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางลำไย จันทรัตน์ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

96586266_237762260807592_1341941924382113792_n

96431378_436963667176617_9060533145010438144_n