มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางสาวสุธีมนต์ โชติจิรรัฐกรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 0868919 จำนวน 200,000 บาท แก่ นายณัฏฐชัย โชติจิรรัฐกรณ์ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดบางดาน ตำบลพะวง อำเภอพะวง จังหวัดสงขลา

341133

341140