มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางวณิชยา เจือมณี สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 0527847 จำนวน 200,000 บาท แก่ นายโชคชัย เจือมณี คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดบุพนิมิตร(นางโอ) ตำบล        แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

341274

341308