มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 11.40 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางฟุ้ง เพชรวิบูลย์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 36971 จำนวน 100,000 บาท แก่ นางสาวมะลิวรรณ เพชรวิบูลย์ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1556

1555