มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.20 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ราย นายเฉิม เพชรชนะ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 0094529  จำนวน 100,000 บาท แก่ นางสำเนียง เพชรชนะ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2338

2339