มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนกงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  ร่วมวางหรีดเคารพศพ, มอบเงินค่าจัดการศพและเงินบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายสมชัย เกียรติสุต               เลขประจำตัว ช.พ.ค.    เลขที่ 0471737   แก่ นางเพลินจิต  เกียรติสุต คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2426

11004

11001