มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางปราณี จิตเที่ยง  เลขประจำตัว  ๖๕๘๘๖
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี   เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

IMG_9335

IMG_9337