มอบเงินค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธี

วันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.  นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ราย นายดุสิต  จริยกวิน สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 749659  จำนวน 200,000 บาท และเงินศาสนพิธี แก่ นางปิยพร  จริยกวิน  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย      ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

52633015_593139221098512_2075646763741478912_n

 

52504106_407496973410174_8035309852861399040_n

53063637_2279224282315548_9161290917406048256_n