มอบเงินค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวลัษมณ ไชยนุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มอบเงินค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายกระจ่าง จันทร์ศิริ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 0078923 จำนวน 200,000 บาท แก่        นางรวมพันธ์ เขียนวารี บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

67312749_1276798539165055_6878090537690202112_n

67204033_484110589012431_4064565789745741824_n