มอบเงินค่าจัดการศพและเงินบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.10 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท และเงินบำเพ็ญกุศล จำนวน 1,000 บาท สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายลอย พรหมมณี สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 166515 แก่ นางอิ่ม พรหมมณี คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย                ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

436084

436083

436082