มอบเงินค่าจัดการศพและเงินบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท และเงินบำเพ็ญกุศล จำนวน 1,000 บาท สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายอุสมาน  ดือราแม สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 407541 แก่ นางกุมารี  ดือราแม คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย   ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

436972

436970

436973