มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันอาทิตย์  ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.40 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ราย นายรัฐพงศ์  คงมี สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 334802 แก่ นางพรรณี คงมี คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดบันลือคชาวาส ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

1380

1379

1377

1374