มอบเงินค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธี

วันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.  นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ราย นายเดชา  แก้วแก่นเพชร สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 000679  จำนวน 200,000 บาท และเงินศาสนพิธี แก่ นางนิตยา สายเสมา บุตรชอบด้วยกฎหมาย      ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

52599032_263381327893303_7667936079986556928_n

52553635_349909105625419_7732401408795738112_n

52541585_2217647814952131_9202681727690997760_n