มอบเงินค่าจัดการศพให้สมาชิก ช.พ.ส.

 

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายไพบูลย์ พรหมเชียรรัตน์
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางสายใจ  พรหมเชียรรัตน์ เลขประจำตัว ๐๔๖๕๔๔
ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด ในวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

FullSizeRender 2

IMG_2518