มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายศิริศักดิ์ กระแสรัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 449843 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางอุไรวรรณ กระแสรัตน์ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และเงินศาสนพิธี ณ วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

53176129_2349655121931127_2009918886345965568_n

 

 

52861802_1147720288731232_3699128888207605760_n

53176099_843087842689976_1377029526562799616_n